Drugie krajowe sympozjum EEG BIOFEEDBACK i suplementacji

sympozium-2-eeg-biofeedback

19 X 2013,  11:00, ICDS – AULA, ŁOMIANKI, STASZICA 2

PROGRAM SYMPOZJUM

Otwarcie przez Przewodniczącego prof. dr hab. Krzysztofa Gulewicza                               godz. 11:00

Temat 1
„Treningi mózgu – dla osób zdrowych i z zaburzeniami neuropsychologicznymi”
(poprawa koncentracji, pamięci, twórczości, zdolności uczenia się,
ADHD, stres, wypalenie zawodowe, depresja, lęk, wahania nastroju)
DENISA KROB-ESTERHAZY (EEG INSTYTUT,  Warszawa)
godz. 11:15

Temat 2
„Lipogen PS Plus – paliwo dla mózgu”
dr n. med. NORBERT SZALUŚ (Warszawa)                                                                   godz. 11:45

Temat 3
„Fosfosercaps – kilkadziesiąt lat doświadczeń własnych”
dr ALFRED BÖHM (neurolog dziecięcy, Republika Czeska)                                                   godz.12:15

W przerwie

POKAZ DZIAŁANIA APARATURY BIOFEEDBACK
Turniej mózgu

Temat 4
„Black Maca – źródło wzmocnienia z serca Peru”
dr n. med. NORBERT SZALUŚ (Warszawa)                                                                         godz. 14:00

Temat 5
„Bi-iomare – olej z wątroby rekina a układ immunologiczny u dzieci”
dr n.med. NORBERT SZALUŚ (Warszawa)                                                                           godz.14:45

Dyskusja i wolne wnioski, konsultacje lekarskie

Zamknięcie sympozjum

Organizator i sponsor Sympozjum
MARTA SKOLMOWSKA

CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA
ul.Warszawska 71 A, 05-092 Łomianki,
tel. 22 751 65 07,
fax 22 751 85 43
biuro@unadegato.pl